فهرست واحد های مستقر
 14 مورد یافت شد

شرکت مدیرعامل زمینه فعالیت مستقر در وبگاه
اصغر پیلیانی (شخص حقیقی)
اصغر پیلیانی خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
محمد ثقفی منش (شخص حقیقی)
محمد ثقفی منش سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
فرشید کیانفر (شخص حقیقی)
فرشید کیانفر مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی - فناوری نانو مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
معین مزارع زاده (شخص حقیقی)
معین مزارع زاده سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - تولید مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه https://csj.kbstp.ir
یاسین پندارکلایه (شخص حقیقی)
یاسین پندارکلایه سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - مدار‌های الکترونیکی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
رضا نیکدل (شخص حقیقی)
رضا نیکدل فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
سحر ماژر (شخص حقیقی)
سحر ماژر محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
محمد موسوی اصل  (شخص حقیقی)
محمد موسوی اصل ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - سامانه‌های پیشرفته بهینه‌سازی انرژی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
صادق مسعودی (شخص حقیقی)
صادق مسعودی داروهای پیشرفته - دارو و فرآورده‌های بیولوژیک مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
عبد الوهاب تقی زاده (شخص حقیقی)
عبد الوهاب تقی زاده فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - محتوای دیجیتال مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
سمیرا احمدی  (شخص حقیقی)
سمیرا احمدی محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
پردیس کریمی نژاد (شخص حقیقی)
پردیس کریمی نژاد خدمات تجاری‌ سازی - خدمات شتابدهی کسب و کار مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
وحید راد (شخص حقیقی)
وحید راد فناوری زیستی - غذایی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه
برناطب یاسوج
فاطمه سادات بخشایش وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی - تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه https://bornateb.kbstp.ir